Skjermsystem som Sky-løsning

Den teknologiske utviklingen går fort, og stadig flere bedrifter og organisasjoner velger sentralisert skjermsystem (SCADA, HMI, SD) etablert i en skyløsning. Møre Control AS drifter og vedlikeholder servere og lisenser, og klientene er tilgjengelig overalt hvordet finnes en internettforbindelse.

Med en etablert plattform og kortutviklingstid, er du raskt på nett, uten store lisens og investeringskostnader.

 

Skybaserte skjermtjenester er særlig aktuelle når du:

  • har et geografisk spredt anleggmed behov for sentralisert overvåking
  • er en maskinleverandør som ønskerå utveksle data med de ulike anleggene.
  • har et lokalt anlegg, men ønsker å spare lisens og driftskostnader.

 

Fullfleksibilitet - ingen begrensninger

 

Våre skybaserte skjermløsninger er fullverdige systemer med alle muligheter for brukertilpasning. De gir tilgang til et ubegrenset antall klienter, og kjøres i nettleser på PC, nettbrett og mobil. Funksjonene i systemet er mange: Real-timevisning og kontroll, trend-kurver, historisk logg, alarmer med epost-varsling,rapport-generator og mye mer.

 

Vi bistår også med kompetanse og utstyr for en komplett løsning.