mLabel

Merkesystem for fiskeflåten, utviklet av Møre Control AS i samarbeid med brukerene. Enkelt og veldig tilpasningsdyktig.

mLabel er brukervennlig og moderne løsning for merking av produkt ombord i fartøyet. Vi tilbyr løsninger for både manuell og automatisk påføring av etiketter. Systemet gir mannskapet og kontoret på land full oversikt over fangst og lokasjoner ombord på båtene. Data gjort tilgjengelig for analyse, innrapportering og dataeksport. En sikkert og fleksibel løsning med enkel integrasjon mot andre systemer på fabrikkdekk og rapporteringsverktøy. Support er tilgjengelig gjennom fjernaksess 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Les mer på www.mlabel.no